OÜ Tapa Vesi on 100% Tapa valla osalusega ettevõte ja ettevõtte põhitegevusaladeks on veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse osutamine tarbijatele.

OÜ Tapa Vesi osutab vee-ettevõtjana ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust Tapa lin​nas, Lehtse alevikus, Jäneda, Moe, Vahakulmu, Saiakopli ja Näo külas, Tamsalu linnas,  Vajangu, Porkuni, Assamalla, Kaeva ja Kursi külas.

Meie eesmärgiks pakkuda kõrge kvaliteediga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust võimalikult paljudele tegevuspiirkonna kinnistuomanikele järgides samal ajal kehtestatud keskkonnanõudeid.

Teated ja uudised

Teie Dünaamiline väljalõige kuvatakse siin... See sõnum kuvati, kuna te ei lisanud nii filtrit kui ka malli, mida kasutusele võtta.

Joogivee analüüsid