OÜ Tapa Vesi

Tapa valla vee-ettevõte

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Avaleht Projektid Tapa linna ÜVK torustike rekonstrueerimine
Tapa linna ÜVK torustike rekonstrueerimine

Tapa linna ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekt

Tapa Vesi OÜ sai Ühtekuuluvusfondis poolt rahastatud meetmest „Veemajandustaristu arendamine” toetust SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 13.03.2017 otsusega nr 1-25/27 Tapa linnas ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

Pärast projekteerimis-ehitustööde hanke läbiviimist kujunes Tapa linna ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekti kogusummaks 513 963 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 436 869 eurot (85 % summast).

Projekti elluviimise raames aastatel 2017-2018 rekonstrueeriti amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepumpla.

Lisaks laiendati olemasolevat Tapa linna vee- ja kanalisatsioonivõrku ning lisati ühisveevärgisüsteemi joogivee desinfitseerimisseade (UV-seade).

Projekt hõlmas ehitustööde teostamist alljärgnevatel tänavalõikudel:

Lõik

Trassi tüüp

Töö iseloom

Üleviste 7 - Loode tn

kanalisatsioon

Rek

Hooldeküla - SV pumpla

kanalisatsioon

Rek

SV pumpla - Paide 61

survekanalisatsioon

Rek

Eha - 1.Mai pst

kanalisatsioon

Rek

Ehituse - Taara

kanalisatsioon

Rek

Pikk 69

kanalisatsioon

Rek

Üleviste 30-34

vesi

Uus

Üleviste 30-34

kanalisatsioon

Uus

Pihlaka

vesi

Uus

Pihlaka

kanalisatsioon

Uus

Pikk 73, 75, 77

kanalisatsioon

Uus

Pikk 73, 75, 77

vesi

Uus

Rakvere tee 1

pumpla

Rek

Rakvere tee 1 - Pikk tn

survekanalisatsioon

Rek

Virve

vesi

Rek

 

Projekti raames ehitati:

Isevoolset kanalisatsioonitorustikku 17,3 jm

Survekanalisatsioonitorustikku 407,4 jm

Veetorustikku 326,2 jm

Paigaldati UV seadmed veetöötlusjaama

 

Projekti raames rekonstrueeriti:

Isevoolne kanalisatsioonitorustikku 1732,7 jm

Survekanalisatsioonitorustikku 1064,7 jm

Veetorustikku 331,4 jm

Lisaks rekonstrueeriti 1 reoveepumpla

 

Projekti ehitustööd teostas OÜ Kinnisvaraehitus, omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuseid osutas Infragate Eesti AS ning projektijuhtimisteenust Europolis OÜ.

Ehitustööd viidi ellu tähtaegselt ning projekt lõpetati 2018.a juunis.

 

 

Pealkirja filter     Näita korraga 
Nr Artikli pealkiri