OÜ Tapa Vesi

Tapa valla vee-ettevõte

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Avaleht Lingid Õigusaktid
Õigusaktid
Näita korraga 
Nr Link Klikke
1   Link   Veeseadus
Riigi Teataja
1492
2   Link   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Riigi Teataja
1529
3   Link   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
Riigi Teataja
1422
4   Link   Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta
Riigi Teataja
1392
5   Link   Kaugkütteseadus
Riigi Teataja
1463
6   Link   Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded
Riigi Teataja
1383
7   Link   Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid
Riigi Teataja
1416
8   Link   Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord
Riigi Teataja
1143
9   Link   Surveseadme kaitsevööndi ulatus
Riigi Teataja
1377
10   Link   Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist
Riigi Teataja
1406
11   Link   Keskkonnatasude seadus
Riigi Teataja
1423
12   Link   Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus
Riigi Teataja
1520