OÜ Tapa Vesi

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Avaleht Lingid Õigusaktid
Õigusaktid
Näita korraga 
Nr Link Klikke
1   Link   Veeseadus
Riigi Teataja
1265
2   Link   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Riigi Teataja
1275
3   Link   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
Riigi Teataja
1213
4   Link   Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta
Riigi Teataja
1160
5   Link   Kaugkütteseadus
Riigi Teataja
1217
6   Link   Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded
Riigi Teataja
1154
7   Link   Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid
Riigi Teataja
1202
8   Link   Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord
Riigi Teataja
937
9   Link   Surveseadme kaitsevööndi ulatus
Riigi Teataja
1170
10   Link   Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist
Riigi Teataja
1195
11   Link   Keskkonnatasude seadus
Riigi Teataja
1179
12   Link   Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus
Riigi Teataja
1283