OÜ Tapa Vesi

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Avaleht Lingid Õigusaktid
Õigusaktid
Näita korraga 
Nr Link Klikke
1   Link   Veeseadus
Riigi Teataja
1161
2   Link   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Riigi Teataja
1198
3   Link   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
Riigi Teataja
1137
4   Link   Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta
Riigi Teataja
1081
5   Link   Kaugkütteseadus
Riigi Teataja
1126
6   Link   Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded
Riigi Teataja
1070
7   Link   Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid
Riigi Teataja
1125
8   Link   Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord
Riigi Teataja
855
9   Link   Surveseadme kaitsevööndi ulatus
Riigi Teataja
1095
10   Link   Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist
Riigi Teataja
1115
11   Link   Keskkonnatasude seadus
Riigi Teataja
1097
12   Link   Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus
Riigi Teataja
1195