Faili lisainfo Keskkonnamõju hindamise teated

OmadusVäärtus
Nimi:Keskkonnamõju hindamise teated
Kirjeldus:

Ametlikud Teadaanded, 08.01.2010.

Tapa Vallavalitsus teatab Tapa veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

Projekti eesmärk on võimaldada Tapa Vallavalitsusel saavutada vastavus Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja -puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti. Antud projekt käsitleb veemajanduse infrastruktuuri arendamist Tapa linnas. Kavandatavaks tegevuseks on Tapa linnas reoveepuhasti renoveerimine.

Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on teha kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel selgeks eeldatav projektijärgne mõju Natura 2000 võrgustikule.

Otsustaja: Tapa Vallavalitsus (Pikk 15, 45106 Tapa; tel 322 9650; e-post: vallavalitsus@tapa.ee). Kontaktisik Krista Pukk (aadress Pikk 15, 45106 Tapa, tel 322 9665, faks 322 9651, e-post krista.pukk@tapa.ee).

Järelevalve teostaja: Keskkonnaameti Viru regioon (Kunderi 18, 44307 Rakvere; tel 325 8401; e-post: laane-viru@keskkonnaamet.ee).

Arendaja: AS Tapa Vesi (Rakvere tee 1, 45106 Tapa; tel 322 0048; e-post tapavesi@tapavesi.ee). Kontaktisik Meelis Kaseväli (aadress Rakvere tee 1, 45106 Tapa, tel 322 0048, faks 329 3977, e-post meelis.kasevali@tapavesi.ee).

KMH programmi koostaja: AS Infragate Eesti (Kadaka tee 5, 10621 Tallinn; tel 626 7777; e-post info@infragate.ee).

Keskkonnamõju hindamise aruande eelnõuga saab tutvuda avaliku väljapaneku (13. jaanuar - 27. jaanuar 2010) jooksul Tapa Vallavalitsuses Pikk 15, Tapa linn (tööpäevadel 08.00-16.30, reedeti 08.00-15.00) ning kodulehel www.tapa.ee. Eelnõu kohta saab Tapa Vallavalitsusele ja Infragate Eesti AS-ile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult avaliku väljapaneku kestel

Avalik arutelu toimub 28. jaanuaril 2010 kell 11.00 AS Tapa Vesi ruumides Rakvere tee 1, Tapa linn.

 


Originaali vt siit.


Failinimi:Ametlikud_teadaanded-20100108.pdf
Faili suurus: 76.44 KB
Faili tüüp:pdf (Faili tüüp: application/pdf)
Looja:admin
Loomise aeg: 01/11/2010 19:48
Vaatajad:Kõik
Hooldajad:Toimetaja
Klikke:2008 Klikke
Viimati uuendatud: 01/11/2010 19:55
Koduleht: