OÜ Tapa Vesi

Tapa valla vee-ettevõte

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Avaleht Dokumendid KMH (Tapa linna veemajandusprojekt)

KMH (Tapa linna veemajandusprojekt)

Dokumendid

Järjesta : Nimi | Kohalik | Klike [ Kasvavalt ]

Ettekanne 28.01.2010 Ettekanne 28.01.2010

popp!
Lisamise kuupäev: 01/29/2010
Muutmise kuupäev: 01/29/2010
Faili suurus: 722.74 KB
Allalaadimised: 2252
KMH avalik arutelu. Janet Roosimägi (Infragate Eesti)

Keskkonnamõju hindamise teated Keskkonnamõju hindamise teated

popp!
Lisamise kuupäev: 01/11/2010
Muutmise kuupäev: 01/11/2010
Faili suurus: 76.44 KB
Allalaadimised: 2606

Ametlikud Teadaanded, 08.01.2010.

Tapa Vallavalitsus teatab Tapa veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

Projekti eesmärk on võimaldada Tapa Vallavalitsusel saavutada vastavus Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja -puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti. Antud projekt käsitleb veemajanduse infrastruktuuri arendamist Tapa linnas. Kavandatavaks tegevuseks on Tapa linnas reoveepuhasti renoveerimine.

Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on teha kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel selgeks eeldatav projektijärgne mõju Natura 2000 võrgustikule.

Otsustaja: Tapa Vallavalitsus (Pikk 15, 45106 Tapa; tel 322 9650; e-post: vallavalitsus@tapa.ee). Kontaktisik Krista Pukk (aadress Pikk 15, 45106 Tapa, tel 322 9665, faks 322 9651, e-post krista.pukk@tapa.ee).

Järelevalve teostaja: Keskkonnaameti Viru regioon (Kunderi 18, 44307 Rakvere; tel 325 8401; e-post: laane-viru@keskkonnaamet.ee).

Arendaja: AS Tapa Vesi (Rakvere tee 1, 45106 Tapa; tel 322 0048; e-post tapavesi@tapavesi.ee). Kontaktisik Meelis Kaseväli (aadress Rakvere tee 1, 45106 Tapa, tel 322 0048, faks 329 3977, e-post meelis.kasevali@tapavesi.ee).

KMH programmi koostaja: AS Infragate Eesti (Kadaka tee 5, 10621 Tallinn; tel 626 7777; e-post info@infragate.ee).

Keskkonnamõju hindamise aruande eelnõuga saab tutvuda avaliku väljapaneku (13. jaanuar - 27. jaanuar 2010) jooksul Tapa Vallavalitsuses Pikk 15, Tapa linn (tööpäevadel 08.00-16.30, reedeti 08.00-15.00) ning kodulehel www.tapa.ee. Eelnõu kohta saab Tapa Vallavalitsusele ja Infragate Eesti AS-ile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult avaliku väljapaneku kestel

Avalik arutelu toimub 28. jaanuaril 2010 kell 11.00 AS Tapa Vesi ruumides Rakvere tee 1, Tapa linn.

 


Originaali vt siit.


Tapa veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste KMH programmi heakskiitmine Tapa veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste KMH programmi heakskiitmine

popp!
Lisamise kuupäev: 01/11/2010
Muutmise kuupäev: 01/11/2010
Faili suurus: 32.92 KB
Allalaadimised: 3040
Keskkonnaameti Viru regiooni 26.12.2009.a kiri nr V 6-7/35473-4.

KMH programmi avalikul arutelul osalenute nimekiri KMH programmi avalikul arutelul osalenute nimekiri

popp!
Lisamise kuupäev: 01/11/2010
Muutmise kuupäev: 01/11/2010
Faili suurus: 280.62 KB
Allalaadimised: 2679
Koosolek toimus 23.11.2009.a kell 11.00 AS Tapa Vesi ruumes (Rakvere tee 1, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa).

KMH programmi avalikustamise teade KMH programmi avalikustamise teade

popp!
Lisamise kuupäev: 01/11/2010
Muutmise kuupäev: 01/11/2010
Faili suurus: 546.62 KB
Allalaadimised: 2534
Virumaa Teataja, 07.11.2009
Lehekülg 1 / 3